วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชื่อ มนตรี พันธูืไพศาล ชื่เล่นชื่อเต้ย
เรียนอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อยู่ชั้น ม.1/2
กีฬาที่ชอบคือฟุตบอล
อาหารที่ชอบคือ
1.ข้าวมันไก่
2.ผัดกระเพราะ
3.แกงวุ้นเสน

ประวัติของผมด.ช.มนตรี พันธุ์ไพศาล


 ผมชื่อ ด.ช.มนตรี พันธุ์ไพศาล ชื่อเล่นชื่อเต้ย
เรียนอยู่ชั้น ม1/2 
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
อาหารที่ชอบคือ
1.ข้าวมันไก่
2.ผัดกระเพระ
3.แกงวุ้นเส้น
กีฬาที่ชอบคือ
ฟุตบอล